Nově vydaná kniha

Vladimír Procházka: SKLO – PROSTOR – SVĚTLO

Na podzim roku 2020 vyšla kniha, která představuje průřez padesátiletou tvorbou akademického malíře Vladimíra Procházky. Publikaci si můžete objednat v knihkupectví MEGAKNIHY.

Úryvek z úvodního slova Milana Hlaveše:
Sklářské umění a řemeslo přináší českým zemím mezinárodní věhlas minimálně od středověku. V tomto regionu vzniklo nespočítatelné množství úžasných a ve světě žádaných předmětů pro užitek i potěchu. Mají na tom zásluhu tisíce neznámých i věhlasných umělců, řemeslníků, učitelů, obchodníků a investorů. Nejinak tomu bylo v posledním století. Společnost se pod vlivem převratných a často osudových politických, ekonomických a sociálních událostí překotně měnila, ale sklářská tradice přetrvávala. Mezi množstvím tvůrců, kteří se podíleli na jejím rozvoji a pokračování, vynikla řada takových, jejichž dílo významem směřuje do budoucnosti. Svým nadáním, pílí a schopností využít nabytého vzdělání, zkušeností a samozřejmě také díky přízni okolností, kterým uměli jít vstříc, tito umělci obohatili důležitou měrou historii českého skla. Tato reprezentativní monografická publikace pojednává o jednom z nich, Vladimíru Procházkovi.

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., 2020
Historik a teoretik sklářského umění